Ceremonia e diplomimit të pjesëmarrësve në Akademinë e OJFve 2016

Më 20 dhjetor 2016, Partnerët Shqipëri organizoi për të dytin vit rradhazi, ceremoninë e diplomimit të pjesëmarrësve në Akademinë e OJFve.

Gjatë vitit 2016, 23 drejtues dhe manaxherë programesh të OJF-ve të reja por edhe të konsoliduara nga Tirana, Vlora, Kukësi, Lezha dhe Puka, ndoqën një seri leksionesh, seancash mentorimi dhe vizita studimore duke shkëmbyer njohuri dhe eksperienca në nivel lokal dhe europian në lidhje me cështje të zhvillimit dhe qendrueshmërisë organizative si dhe përfshirjen e sektorit në procese me pjesëmarrje.

grupi 3

2 1 tek2