NJIHNI TREGUN DHE VLERËN TUAJ TË SHTUAR – Moduli i 2të i trajnimit dhe asistencës për OJFtë që po zhvillojnë modele biznesi në funksion të gjenerimit të të ardhurave

Në 9 qershor, Partnerët Shqipëri organizoi sesionin e dytë të trajnimit me organizatat e përzgjedhura në program, ku cështja kryesore e diskutimit ishte analiza e tregut dhe konkurentëve në lidhje me produktet/shërbimet me pagesë të identifikuara në nivel organizate.

IMAG7366 20170609_102408

Gjatë muajve qershor-gusht, Partnerët Shqipëri do të asistojë organizatat për kryerjen e kësaj analize dhe përfundimin e detyrës së ngarkuar.


 

Shoqëri civile financiarisht e qëndrueshme=Shoqëri civile aktive po zbatohet në kuadër të Programit “Roli mbikqyrës (watchdog) dhe advokues i shoqërisë civile”, mbështetur nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë.