Paketa ligjore mbi ndërmarrjet sociale në Shqipëri

Gjeni në vijim paketën ligjore mbi ndërmarrjet sociale në Shqipëri.

Ligj nr. 65_2016 datë 9.6.2016 Për ndërmarrjet sociale në Republikën e Shqipërisë Shkarko
Vendim Nr. 716, datë 1.12.2017 Shkarko
Udhëzim nr. 602 datë 1 8 2018 Shkarko
Vendim për krijimin e fondit në mbështetje të ndërmarrjeve sociale Shkarko
VKM nr. 16, datë 12.1.2018 Shkarko
VKM nr. 56, datë 31.1.2018 Shkarko
Urdhër Nr. 636, datë 03.09.2018 Shkarko
Udhëzim Nr.02, datë 4.01.2019 PER KRIJIMIN E REGJISTRIT TE NDERMARRJEVE SOCIALE Shkarko
Udhëzim Nr.677, datë 27.07.2018 PER PERSONAT E PUNESUAR NGA NDERMARRJET SOCIALE Shkarko
Udhëzues mbi thirrjen për aplikim për regjistrim dhe marrjen e statusit të ndërmarrjeve sociale Shkarko