Paketa ligjore mbi ndërmarrjet sociale në Shqipëri

Gjeni në vijim paketën ligjore mbi ndërmarrjet sociale në Shqipëri.

Ligj nr. 65_2016 date 9.6.2016 Per ndermarrjet sociale ne Republiken e Shqiperise Shkarko
Vendim Nr. 716, datë 1.12.2017 Shkarko
Udhezim nr. 602 date 1 8 2018 Shkarko
Vendim per krijimin e fondit ne mbeshtetje te ndermarrjeve sociale Shkarko
VKM nr. 16, date 12.1.2018 Shkarko
VKM nr. 56, date 31.1.2018 Shkarko