PËRMBLEDHJE E SIPËRMARRJEVE TË MBËSHTETURA PËRMES PROJEKTIT EMBRACE – MODELE SIPËRMARRJEJE QË NDËRTOJNË MARRËDHËNIE DHE EKONOMI KRIJUESE

EMBRACE- Modele Sipërmarrjeje që Ndërtojnë Marrëdhënie dhe Ekonomi Krijuese është një iniciativë e zbatuar në Shqipëri, që kontribuon në avancimin e mjedisit ligjor për sipërmarrjet sociale, mbështetjen e SS-ve ekzistuese dhe të reja për të përshtatur më mirë produktet dhe shërbimet e tyre dhe për t’u pozicionuar në treg duke përdorur strukturën ekzistuese ligjore dhe institucionale. EMBRACE zbatohet nga Partnerët Shqipëri në partneritet me Project Ahead dhe financohet nga Bashkimi Evropian.

Njihuni më shumë me sipërmarrjet e mbështetura nga EMBRACE, organizatat zbatuese dhe grupet të cilave u shërbejnë, në përmbledhjet më poshtë.

Arka e Rinisë Shkarko
Artizanët në web – qasje inovative për zhvillim të qëndrueshëm Shkarko
Ferma Eko-sociale për përfshirje sociale Shkarko
Iniciativa Sociale Edukimi për të Gjithë (E4All) Shkarko
MamiCare Shkarko
Horizonte të Reja për Gratë e jashtë tregut të punës dhe të disavantazhuara në Fushë-Arrëz Shkarko
Mundësi e re për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në rrethin e Përmetit (APP-TUR) Shkarko
Riciklimi i mbetjeve si një Alternativë për Punësimin e Grave në Shkodër Shkarko
Hartëzimi i shtigjeve të Tiranës dhe publikimi i tyre në website dhe aplikacion Shkarko
Fuqizimi dhe Qëndrueshmëria Financiare e Qendrës Jonathan përmes biznesit social TE XHONI CAFE Shkarko
Tezgjahu traditë dhe punësim për gratë e vajzat në nevojë Shkarko