Përmbledhje e sipërmarrjeve të mbështetura përmes projektit “C.A.U.S.E. – Përdorimi i Pronave të Konfiskuara për Sipërmarrje Sociale”

Tre sipërmarrje sociale janë ngritur tashmë në asete të konfiskuara nga krimi i organizuar në Fier, Durrës dhe Sarandë, të mbështetura përmes projektit C.A.U.S.E. – Përdorimi i Pronave të Konfiskuara për Sipërmarrje Sociale .

Njihuni më shumë me këto sipërmarrje, organizatat zbatuese dhe grupet të cilave u shërbejnë, në përmbledhjet më poshtë.


“C.A.U.S.E. – Përdorimi i Pronave të Konfiskuara për Sipërmarrje Sociale” zbatohet nga Partnerët Shqipëri, në partneritet me dy organizata italiane: Project Ahead dhe Comitato Don Peppe Diana dhe financohet nga Bashkimi Evropian, nëpërmjet Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.

KeBuono Pastiçeri Sociale - Fier Shkarko
Kinfolk Coffee Library - Durrës Shkarko
Garazhi Social i Artizanatit - Saranda Shkarko