Projektet e mbështetura përmes Thirrjes së Dytë të Programit të Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën

Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PSH).

Në vijim janë përmbledhjet e projekteve të mbështetura përmes Thirrjes së Dytë të skemës së nën-grantimit si pjesë e këtij programi.

Lëvizja Evropiane Shqipëri Shkarko
Forumi i Mendimit të Lirë Shkarko
Komiteti Shqiptar i Helsinkit Shkarko
REC Albania Shkarko
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara Shkarko
Qendra Sociale Murialdo Shkarko
Instituti për Democraci dhe Ndërmjetësim Shkarko