Projektet e mbështetura përmes Thirrjes së Parë të Programit të Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën

Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PSH).

Në vijim janë përmbledhjet e projekteve të mbështetura përmes Thirrjes së Parë të skemës së nën-grantimit si pjesë e këtij programi.

Tabela e projekteve të mbështetura Shkarko
Vatra Shkarko
ALCDF dhe FFF Shkarko
ISP Shkarko
AMI Shkarko
Ndihmoni Jetën Shkarko
TLAS Shkarko
CLWG Shkarko