Projektet e Mbështetura Përmes Thirrjes së Tretë të Programit të Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën

Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PSH).

Në vijim janë përmbledhjet e projekteve të mbështetura përmes Thirrjes së Tretë të skemës së nën-grantimit si pjesë e këtij programi.

Albanian Legal and Territorial Research Institute - ALTRI Shkarko
Institute of Romani Culture in Albania (IRCA) Shkarko
MJAFT! Movement (MJAFT) Shkarko
Shoqata “Qendra Sociale në Ndihmë të Njerëzve në Nevojë” Fushë-Arrëz (QSNNN) Shkarko
Streha Center Shkarko