Projekti WISEs4Youth

Partnerët Shqipëri së bashku me organizatat partnere nga rajoni dhe Evropa po zbatojnë projektin e ri WISEs4Youth për të rinjtë në Ballkanin Perëndimor.

WISEs4Youth është një projekt i Erasmus + i cili synon zhvillimin e aftësive sipërmarrëse të sipërmarrësve të rinj (të mundshëm) social në Ballkanin Perëndimor.

Aktivitetet kryesore të projektit gjatë dy viteve të zbatimit të tij janë: vizita studimore, takime midis palëve,  trajnime dhe një paketë përfundimtare me mjete, rekomandime dhe rezultate për përfituesit. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve projekti do të mbështesë sipërmarrësit e rinj (potencial) social, të rinjtë tashmë të interesuar për të ndjekur trajnimet për sipërmarrjen, të rinjtë që kanë përfunduar arsimin e detyrueshëm dhe janë në kërkim të mundësive për punësim, duke u ofruar atyre mundësinë për të fituar njohuri dhe aftësi menaxheriale.

WISEs4Youth zbatohet nga Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve të Integrimit Social (ENSIE) Belgjikë, Act Group(AG) Kroaci, Shoqata Sllovene për Shëndetin Mendor (SENT) Slloveni, Iniciativa për Zhvillim dhe Bashkëpunim (IDC) Serbi, Instituti i Zhvillimit të Komunitetit (CDI) Maqedonia e Veriut, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA) Shqipëri.

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian.