Raporti i monitorimit të aktivitetit filantropik në Shqipëri, mars 2017

Njihuni me të dhëna mbi aktivitetin filantropik të zhvilluar në Shqipëri gjatë muajit mars 2017.

Prej mëse një viti Partnerët Shqipëri po monitoron aktivitetin filantropik në Shqipëri përmes mediave dhe burimeve të informacionit nga institucionet publike dhe jo-publike. Procesi i monitorimit kryhet në baza ditore dhe gjetjet paraqesin çështjet e mbështetura, natyrën dhe vlerën e dhurimeve, mbulimin gjeografik si dhe natyrën e dhuruesve. Ato vijnë në formën e informacionit të përmbledhur mujor që synon të ndihmojë në kuptimin dhe evidentimin e këtij aktiviteti.

Për të dhëna mbi aktivitetin filantropik gjatë vitit 2016 klikoni këtu.

Raporti i monitorimit të aktivitetit filantropik, mars 2017 Shkarko