Raporti i monitorimit të aktivitetit filantropik në Shqipëri, Qershor – Korrik 2016

Njihuni me të dhëna mbi aktivitetin filantropik të zhvilluar në Shqipëri gjatë periudhës Qershor-Korrik 2016.

Prej mëse një viti Partnerët Shqipëri po monitoron aktivitetin filantropik në Shqipëri përmes mediave dhe burimeve të informacionit nga institucionet publike dhe jo-publike. Procesi i monitorimit kryhet në baza ditore dhe gjetjet paraqesin çështjet e mbështetura, natyrën dhe vlerën e dhurimeve, mbulimin gjeografik si dhe natyrën e dhuruesve. Ato vijnë në formën e informacionit të përmbledhur mujor që synon të ndihmojë në kuptimin dhe evidentimin e këtij aktiviteti.

Për të dhëna mbi aktivitetin filantropik gjatë vitit 2015 klikoni këtu.

Raporti i monitorimit të aktivitetit filantropik, Qershor-Korrik 2016 Shkarko