Partnerët Shqipëri ndajnë Raportin Vjetor 2019

Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju Raportin Vjetor 2019!

Çdo vit, raporti vjetor na jep një mundësi të veçantë të vlerësojmë ndikimin e punës sonë dhe suksesin e iniciativave tona gjatë vitit të kaluar, si dhe të ndajmë këto arritje me grupet e interesit dhe publikun e gjerë.

Përfitojmë nga rasti të shprehim falënderimin për të gjithë mbështetësit dhe partnerët tanë, besimi dhe bashkëpunimi i të cilëve kontribuan në suksesin e përpjekjeve tona. FALEMINDERIT!

Shfletoni raportin këtu