“Zhvillimi i një modeli biznesi për OJFtë” – sesioni 1 i trajnimit dhe asistencës për OJFtë

“Zhvillimi i një modeli biznesi per OJFtë” ishte sesioni i parë i programit “Shoqëri civile financiarisht e qëndrueshme=Shoqëri civile aktive”, i cili u fokusua në analizën organizative, për të identifikuar produktet dhe shërbimet që OJFtë e përzgjedhura mund të ofrojnë.

Seanca e trajnimit po vijon me asistencë teknike të përshtatur sipas nevojave të secilës organizatë.

20170421_131856 IMG-20170421-WA0056 IMG-20170421-WA0063 IMG-20170421-WA0068


 

Shoqëri civile financiarisht e qëndrueshme=Shoqëri civile aktive po zbatohet në kuadër të Programit “Roli mbikqyrës (watchdog) dhe advokues i shoqërisë civile”, mbështetur nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë.