• Shqip
  • English

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

Qeverisje me pjesëmarrje transparente dhe e përgjegjshme

Lexo më tepër

Aktiviteti filantropik dhe infrastruktura mbështetëse

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT TË OJF-VE NDAJ FINANCIMIT TË TERRORIZMIT NË SHQIPËRI 

Ky raport është përgatitur nga Partnerët Shqipëri në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, falë mbështetjes së Projektit Glob...
Lexo më tepër

Thirrje për sipërmarrësit e rinj – Program trajnimi dhe vizitë studimore

Shtyhet afati i aplikimit!   Partnerët Shqipëri fton sipërmarrës të rinj social, të moshës 18-30 vjeç,...
Lexo më tepër

Tryezë për prezantimin e studimit “Karakteristikat dhe Sfidat e Sipërmarrjeve Sociale në Shqipëri”

Partnerët Shqipëri organizon tryezën për prezantimin e rezultateve të studimit krahasues “Karakteristikat dhe Sfidat e Sipërmarrjeve Sociale në Shqipë...
Lexo më tepër