Contact us

Address:
Rruga Sulejman Delvina, N.18, H.8, Ap. 12, Njësia Bashkiake 5, Kodi Postar 1022, Tiranë, Shqipëri, Kutia Postare 2418/1, Tiranë
Tel/Fax:
042254881
Email:
partners@partnersalbania.org

Location

Contact form

Name *

Email *

Subject

Message *