EMBRACE – MODELE SIPËRMARRJEJE QË NDËRTOJNË MARRËDHËNIE DHE EKONOMI KRIJUESE

Partnerët Shqipëri, prej më shumë se një dekade i është dedikuar zhvillimit të sipërmarrjes sociale në Shqipëri, si një forcë shtytëse në zhvillimin social – ekonomik të vendit.

Në vitin 2018, Partnerët Shqipëri filloi zbatimin e projektit EMBRACE – Modele Sipërmarrjeje që ndërtojnë Marrëdhënie dhe Ekonomi Krijuese.

Krahas promovimit të një dialogu konstruktiv dhe advokimit për një mjedis financiar dhe ligjor mundësues për SS-të, EMBRACE kontribuon në rritjen e kapaciteteve të OJF-ve për të inicuar dhe/ose përforcuar iniciativat e biznesit social, duke përfshirë rritjen e ndërgjegjësimit mbi sipërmarrjen sociale dhe ndarjen e modeleve më të mira dhe historive të suksesit; ndërtimin e marrëdhënieve dhe partneritetit me sektorin e biznesit dhe mbështetjen e iniciativave konkrete të OJF-ve që lidhen me sipërmarrjen sociale në kuadër të adresimit të sfidave sociale dhe nxitjes së zhvillimit gjithëpërfshirës.

Shfletoni broshurën më poshtë për t’u njohur më shumë me rrugëtimin dy-vjecar të EMBRACE.


Gjithashtu, mund të vizitoni këtë link për t’u njohur me ojektivat dhe rezultatet e sipërmarrjeve sociale të mbështetura përmes EMBRACE.


Projekti “EMBRACE – Modele Sipërmarrjeje që ndërtojnë Marrëdhënie dhe Ekonomi Krijuese” zbatohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në partneritet me organizatën Project Ahead (Itali), dhe financohet nga Bashkimi Evropian nëpërmjet Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.