• Shqip
  • English

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

#15yearspartnersalbania

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjshmëria Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Mjedis Mundësues – OSHC të Qëndrueshme

Në vijim të punës së saj për krijimin e një mjedisi mundësues për shoqërinë civile, Partnerët Shqipëri po zbaton një iniciativë e cila synon të kontri...
Lexo më tepër

“Për një Shoqëri më të Zhvilluar”, gazetë tre-mujore

“Për një Shoqëri më të Zhvilluar” është një gazetë informative tre-mujore që Partnerët Shqipëri publikon që prej krijimit të saj. Gaz...
Lexo më tepër

Apliko tani në Kampin e Demokracisë Vendore, Vlorë 8-10 maj 2018 !

Dëshironi të bëheni qytetar aktiv apo aktivist i shoqërisë civile?! Keni një ide inovatore që synon të...
Lexo më tepër