Akademia e OJF-ve

Akademia e OJF-ve është një program për rritjen e aftësive dhe zhvillimin profesional të drejtuesve të OJF-ve shqiptare për të ndërtuar organizata efektive në shërbim të publikut dhe grupeve të interesit.