Akademia e OSHC-ve

Akademia OSHC-ve është një program për rritjen e aftësive dhe zhvillimin profesional të drejtuesve të OSHC-ve shqiptare për të ndërtuar organizata të qendrueshme, efektive dhe në shërbim të publikut dhe grupeve të interesit.