Mbështetja e zhvillimit të start-up-eve inovatore nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të integruara