Për një Treg Pune në Dobi të Rinisë Shqiptare - Projekti RISI Albania

RisiAlbania, një projekt për punësimin e të rinjve i cili ka filluar në 2013, fokusohet në realizimin e ndryshimeve sistematike në tregun e punës në Shqipëri me qëllim përmirësimin e mundësive për punësim për të rinjtë e të rejat. RisiAlbania është një projekt i Swiss Development Cooperation (SDC) i cili zbatohet nga HELVETAS Swiss Inter-cooperation dhe Partnerët Shqipëri. Për më shumë vizitoni: www.risialbania.al