Broshurë Informuese – Gratë Sipërmarrëse, Praktika të Suksesshme nga Pogradeci dhe Struga

Gratë Sipërmarrëse, praktika të suksesshme nga Pogradeci dhe Struga është një broshurë informuese që promovon sipërmarrjet e rreth 45 grave nga të dy anët e kufirit (Shqipëri-Maqedoni).
Kjo broshurë u zhvillua si pjesë e projektit Promovimi i Sipërmarrjeve të Grave në Biznes në Zonën Ndërkufitare Strugë-Pogradec zbatuar gjatë 2011 nga Partnerët Shqipëri në partneritet me MEDF në Maqedoni.

Ky projekt u financua nga Bashkimi Evropian.

Gratë Sipërmarrëse, Praktika të Suksesshme nga Pogradeci dhe Struga - Women entrepreneurship, best practices from Pogradec and Struga Shkarko