Dashuria për njerëzit nuk ka çmim, Fotonovelë

Nëpërmjet një tregimi të ilustruar, fotonovela “Dashuria për njerëzit nuk ka çmim” synon të rrisë ndërgjegjësimin, veçanërisht të brezit të ri, mbi filantropinë dhe vlerat që ajo mbart në mbështetje të kauzave sociale në shoqërinë tonë.

Ky material u përgatit nga Partnerët Shqipëri me mbështetjen e Balkan Trust for Democracy (BTD), një projekt i Fondit Gjerman Marshall, në kuadër të iniciativës së PSH për promovimin e filantropisë në Shqipëri.

 

 

 

 

 

Shfletojeni këtu: