Eja në Natyrë, Përjeto Aventurën!

Eja në Natyrë, Përjeto Aventurën! është një broshurë që i bën jehonë bukurisë dhe atraksioneve turistike të rajoneve të Pogradecit dhe të Korçës në Shqipëri dhe Ohrit, Strugës, Vevçanit dhe Debarcës në Maqedoni.

Broshura është prodhuar në kuadër të projektit Drejt një Turizmi Alternativ, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Fondacioni ABC.

Eja në Natyrë, Përjeto Aventurën! Shkarko