Fituesit e konkursit “Ide të Gjelbërta” ndër vite

Në broshurën e mëposhtme mund të njiheni me idetë fituese të Ide të Gjelbërta, një konkurs i përvitshëm që Partnerët Shqipëri organizon që prej vitit 2012, i cili synon të shërbejë si një inkubator për ide të gjelbërta që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik në Shqipëri, nëpërmjet përdorimit të burimeve lokale, ringjalljes së traditave të prodhimit dhe tregjeve lokale, e duke pasur një qasje miqësore ndaj mjedisit.