Kontributi i Partnerëve Shqipëri në ekosistemin e start-upeve të gjelbërta dhe sipërmarrjeve sociale

Kjo broshurë paraqet programet kryesore të Partnerëve Shqipëri që kanë kontribuar në ekosistemin e start-upeve të gjelbërta dhe sipërmarrjeve sociale. Për çdo program është shpjeguar qasja metodologjike si dhe impakti social dhe ai ekonomik.

Partners Albania's contribution in the green startups and social enterprises ecosystem Shkarko