Modeli Alberghi Diffussi si një mundësi për investitorë potencialë

Risi Albania ka punuar për të promovuar dhe pilotuar modelin e Alberghi Diffussi në Shqipëri. Partnerët Shqipëri u angazhua në shpërndarjen e këtij modeli tek investitorët potencialë dhe identifikimin e atyre që mund të marrin drejtimin në krijimin e Albergo Diffuso-s së parë në Shqipëri.

Partnerët Shqipëri identifikuan 11 investitorë të mundshëm dhe ndanë me ta modelin Alberghi Diffussi. Gjithashtu, për të shtrirë më gjerë këtë model, PSH prodhoi një broshurë promovuese e cila u shpërnda tek mbi 450 subjekte. Shkarkojeni më poshtë.

Modeli Alberghi Diffussi si një mundësi për investitorë potencialë Shkarko