Monitorimi i performancës së bashkive në ofrimin e shërbimeve për qytetarët, 2008

Studimi Monitorimi i performancës së bashkive në ofrimin e shërbimeve për qytetarët, u realizua në periudhën gusht-shtator 2008 nga një grup ekspertësh të Partnerëve Shqipëri.

Studimi u realizua në kuadër të projektit “Të punojmë së bashku për të bërë qeverisjen  vendore më të përgjegjshme dhe më transparente”, projekt që synoi përhapjen e mjeteve dhe rrugëve të reja për kurimin dhe parandalimin e korrupsionit në nivel vendor, një iniciativë që u zbatua në bashkitë e Korçës, Elbasanit, Rubikut, Kuçovës, si dhe Njësitë Bashkiake 1 dhe 5 në Tiranë.

Realizimi i studimit u mbështet nga Ambasada Britanike dhe Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Tiranë.

Monitorimi i performancës së bashkive në ofrimin e shërbimeve për qytetarët, 2008 Shkarko