Ndikimi i COVID-19 në punësimin e të rinjve në Shqipëri

Ky dokument u hartua në kuadër të projektit WB&T for EmploYouth. Projekti zbatohet nga Ana and Vlade Divac Foundation (Serbi), Prima Association (Mali i Zi), Mladiinfo International (Maqedoni e Veriut), Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (Shqipëri), dhe Community Volunteers Foundation (Turqi). Projekti financohet nga Bashkimi Evropian.

Ndikimi i COVID-19 në punësimin e të rinjve në Shqipëri Shkarko