Një përmbledhje e instrumentave financiarë dhe mbështetës për rritjen e Start-upeve

Kjo broshurë paraqet një listë mekanizmash mbështetës dhe financiarë (incubatorë, akseleratorë, fonde kapitali sipërmarrës, ëngjëj biznesi) me qëllim që të informojë start-upet në Ballkanin Perëndimor mbi instrumentat mbështetës në dispozicion. Këto mekanizma operojnë në rajon dhe në gjithë globin, dhe janë klasifikuar bazuar në fokusin që kanë në start-upet tradicionale apo sipërmarrjet sociale.

A snapshot of financial and support vehicles for Start-ups' growth Shkarko