“Për një Shoqëri më të Zhvilluar”, gazetë tre-mujore

“Për një Shoqëri më të Zhvilluar” është një gazetë informative tre-mujore që Partnerët Shqipëri publikon që prej krijimit të saj. Gazeta paraqet të reja nga programet, aktivitetet e arritjet e punës së Partnerëve Shqipëri, gjithashtu u shërben dhe institucioneve të tjera për të dhënë njoftime me interes për publikun.

 

Këtu mund të shfletoni edicionin më të fundit të kësaj gazete, prill 2019

 

 

 

Edicionet e kaluara të gazetës i gjeni në lidhjet e mëposhtme:

Edicioni 67

Edicioni 66

Edicioni 65

Edicioni 64

Edicioni 63

Edicioni 62

Edicioni 61

Edicioni 60

Edicioni 59

Edicioni 58

Edicioni 57

Edicioni 56

Edicioni 55

Edicioni 54

Edicioni 53