Proceset Konsultuese me Pjesëmarrje, UDHEZUES PRAKTIK

Udhëzuesi praktik “Proceset konsultuese me pjesëmarrje”, u përgatit nga Partnerët Shqipëri duke synuar mbi të gjitha fuqizimin e parimeve të qeverisjes së mirë në të gjitha institucionet vendim-marrëse vendore e qëndrore në Shqipëri, si dhe ndërgjegjësimin e ekspertëve të shoqërisë civile për rolin që ata luajnë me ekspertizën e tyre në këto procese.

 

Proceset Konsultuese me Pjesëmarrje, UDHEZUES PRAKTIK Shkarko