Sfidat dhe mundësitë për punësimin e grupeve të marxhinalizuara nga ndërmarrjet sociale

Ky studim është një tjetër kontribut i Partnerëve Shqipëri në promovimin dhe zhvillimin e ekonomisë sociale, nëpërmjet ofrimit të rekomandimeve konkrete bazuar në analizën e situatës në vend.

Ai është pjesë e punës kërkimore zhvilluar në Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë nga organizatat Partnerët Shqipëri, Reactor Research in Action, Konekt, Public, dhe Qendra për Paqe e Tolerancë në Kosovë, në kuadër të Programit Rajonal për Promovimin e Kërkimit (RRPP) në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Studimi "Sfidat dhe mundësitë për punësimin e grupeve të marxhinalizuara nga ndërmarrjet sociale" Shkarko