Të reja nga Partnerët Shqipëri

Të rejat më të fundit nga aktiviteti i Partnerët Shqipëri, si dhe njoftime nga institucione të tjera që paraqesin interes për publikun, i sjellim për publikun periodikisht në formë të përmbledhur.

Njihuni me të rejat tona për periudhën tetor-dhjetor 2022.

 

 

 

 


Edicione të kaluara

korrik – shtator 2022.

prill – qershor 2022

janar – mars 2022