Të reja nga Partnerët Shqipëri

Të rejat më të fundit nga aktiviteti i Partnerët Shqipëri, si dhe njoftime nga institucione të tjera që paraqesin interes për publikun, i sjellim për publikun periodikisht në formë të përmbledhur.

Njihuni me të rejat tona për periudhën tetor – dhjetor 2021.

 

 

 


Që nga themelimi i saj në 2001 deri në prill 2019, Partnerët Shqipëri ka informuar publikun përmes gazetës “Për një Shoqëri më të Zhvilluar”.

Prej krijimit të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, zhvillimet më të fundit në lidhje me sektorin jofitimprurës në Shqipëri i gjeni përmes buletinit periodik që publikon Qendra.

 

Edicionet e kaluara të gazetës “Për një Shoqëri më të Zhvilluar” i gjeni në lidhjet e mëposhtme:

Edicioni 68

Edicioni 67

Edicioni 66

Edicioni 65

Edicioni 64

Edicioni 63

Edicioni 62

Edicioni 61

Edicioni 60

Edicioni 59

Edicioni 58

Edicioni 57

Edicioni 56

Edicioni 55

Edicioni 54

Edicioni 53