THE AUTONOMY PATHS – Best Practices Collection

Ky publikim prezanton një koleksion të praktikave të suksesshme të përfshirjes në shoqëri dhe në vendin e punës, të personave me aftësi të kufizuar apo të disadvantazhuar, paraqitur nga 19 organizata në 17 vende të ndryshme evropiane. Partnerët Shqipëri ka kontribuar me paraqitjen e disa praktikave të suksesshme nga Shqipëria.

Ky publikim synon të ofrojë një stimul të dobishëm për të gjithë aktorët në fushën e përfshirjes sociale, si dhe të avancojë më tej strategjitë për programin Evropa 2020.

THE AUTONOMY PATHS - Best Practices Collection Shkarko