Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve në nivel vendor, 2008

Studimi “Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve në nivel vendor“, u përgatit nga një grup ekspertësh të Partnerëve Shqipëri dhe u mbështet nga Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokracinë), në kuadër të projektit “Për një Qeverisje më të Përgjegjshme dhe Transparente”.

Studimi u përqëndrua në vlerësimin e performancës në fushën e shërbimeve në bashkitë e Durrësit dhe Krujës, identifikimin e problemeve reale dhe të prioriteteve të qytetarëve, për planifikimin dhe zbatimin e projekteve dhe investimeve bazuar në nevojat e tyre dhe që i shërbejnë rritjes së cilësisë së  shërbimeve.

Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve në nivel vendor Shkarko