Vlerësimi i Nevojave të OJF-ve, 2001

Ky raport paraqet rezultatet e vlerësimit që Partnerët Shqipëri kreu në vitin 2001-2002, mbi nevojat për trajnim dhe asistencë teknike të sektorit të OJQ-ve si dhe një pamje të përgjithshme të gjendjes së sektorit jo-fitimprurës pas 11 vjet ndryshimesh, që i sollën atij lirinë për t’u organizuar.

Vlerësimi i Nevojave të OJF-ve, 2001 Shkarko