• Shqip
  • English

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

#15yearspartnersalbania

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjshmëria Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Inagurohet e para sipërmarrje sociale në një pronë të konfiskuar nga aktiviteti kriminal

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim organizoi në 7 korrik 2018, ceremoninë e hapjes së "KeBuono!", një pasticeri sociale e k...
Lexo më tepër

Trajtimi fiskal i OJF-ve – Vlerësim i kuadrit ligjor për organizatat jo-fitimprurëse në Shqipëri, dhe zbatimit të tij në praktikë

Në kuadër të punës së saj për krijimin e një mjedisi mundësues për organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri, Partnerët Shqipëri ka përgatitur këtë s...
Lexo më tepër

Shpallen fituesit e Konkursit “Ide të Gjelbërta 2018”

Partnerët Shqipëri organizuan në datat 28-29 qershor 2018 në Tiranë, konkursin kombëtar “Ide të Gjelbërta 2018”. “Ide të Gjelbërta...
Lexo më tepër