• Shqip
  • English

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjësia Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Mbështetja e sektorit të OSHC-ve për t’u përshtatur me emergjencën COVID-19 – Raport vlerësimi

Situata e emergjencës Covid-19 solli një seri pasigurish për sektorin jo-fitimprurës. Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë C...
Lexo më tepër

2 vjet Programi EMBRACE – Modele Sipërmarrjeje që ndërtojnë Marrëdhënie dhe Ekonomi Krijuese!

Kjo broshurë informuese paraqet rru...
Lexo më tepër

Shpallen fituesit e Konkursit të Bizneseve të Gjelbërta 2020

Partnerët Shqipëri organizoi në datat 7-8 maj 2020, Konkursin e Bizneseve të Gjelbërta 2020! Konkursi i Bizneseve të Gjelbërta ësh...
Lexo më tepër