• Shqip
  • English

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

#15yearspartnersalbania

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjshmëria Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Raporti i monitorimit të pjesëmarrjes politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve-2017

Qëllimi i këtij raporti monitorues është të pasqyrojë gjendjen lidhur me pjesëmarrjen politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve. Raporti monitorues...
Lexo më tepër

Opinioni juaj është i rëndësishëm! Merrni pak minuta për të plotësuar pyetsorin online!

Dëshirojmë të marrim opinionin e përfituesve, bashkëpunëtorëve dhe mbështetësve lidhur me përvojën në punën me Partnerët Shqipëri ose pjesëmarrjen në ...
Lexo më tepër

Njoftim për vend të lirë pune pranë Partnerët Shqipëri / Job Vacancy at Partners Albania

Position Title:  Grants Manager Location: Tirana, Albania Organization: Partners Albania for ...
Lexo më tepër