• Shqip
  • English

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

#15yearspartnersalbania

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjshmëria Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Vështrim mbi #Filantropinë, Buletin 3mujor

Vështrim mbi #Filantropinë është një buletin 3mujor me lajme dhe fakte mbi aktivitetin filantropik në Shqipëri e më gjerë. Si pjes...
Lexo më tepër

OSHC të afta për t’u adaptuar në kohë ndryshimesh – Modele të reja biznesi, konferencë ndërkombëtare

Në vijim të punës së saj në drejtim të fuqizimit të sektorit jo fitimprurës dhe krijimit të një mjedisi mundësues për zhvillimin e tij, Partnerët Shqi...
Lexo më tepër

Shpallet Konkursi Kombëtar “Ide të Gjelbërta 2018”

Partnerët Shqipëri ka shpallur konkursin kombëtar Ide të Gjelbërta 2018! Qël...
Lexo më tepër