• Shqip
  • English

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

#15yearspartnersalbania

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjshmëria Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

THIRRJE E HAPUR PËR PROJEKT PROPOZIME – PROJEKTI EMBRACE. “MODELE SIPËRMARRJEJE QË NDËRTOJNË MARRËDHËNIE DHE EKONOMI KRIJUESE”

Thirrje për Projekt Propozime EMBRACE – Modele Sipërmarr...
Lexo më tepër

THIRRJE PËR APLIKIM: PROGRAMI I SHOQËRISË CIVILE PËR SHQIPËRINË DHE KOSOVËN

Partnerët Shqipëri fton organizatat jofitimprurëse në Shqipëri të aplikojnë për grante! Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën fina...
Lexo më tepër

“Për një Shoqëri më të Zhvilluar”, gazetë tre-mujore

“Për një Shoqëri më të Zhvilluar” është një gazetë informative tre-mujore që Partnerët Shqipëri publikon që prej krijimit të saj. Gaz...
Lexo më tepër