• Shqip
  • English

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

#15yearspartnersalbania

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjshmëria Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Raporti Vjetor 2018

Kemi kënaqësinë të ndajmë RAPORTIN VJETOR 2018 i cili thekson disa nga arritjet tona kryesore gjatë vitit të kaluar. Dëshirojmë të shprehim mirënjo...
Lexo më tepër

Inaugurohet Kinfolk Coffee Library – një sipërmarrje sociale në një pronë të konfiskuar nga krimi i organizuar në Durrës

KINFOLK COFFEE LIBRARY DURRËS - “KOHA PËR TË RINJTË”...
Lexo më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI – “PRAKTIKAT MË TË MIRA NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHOQËROR”

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI ...
Lexo më tepër