• Shqip
  • English

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

#15yearspartnersalbania

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjshmëria Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Raporti Vjetor 2018

Kemi kënaqësinë të ndajmë RAPORTIN VJETOR 2018 i cili thekson disa nga arritjet tona kryesore gjatë vitit të kaluar. Dëshirojmë të shprehim mirënjo...
Lexo më tepër

Unemployment among Young Internal Migrants in the Municipality of Kamza

As part of RisiAlbania project, Partners Albania conducted the study Unemployment among Young Internal Migrants in the Municipality of Kamza...
Lexo më tepër

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së k...
Lexo më tepër