• Shqip
  • English

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjësia Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë 2019

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjet...
Lexo më tepër

Udhëzues praktik për OJF-të: Ngritja e Sipërmarrjeve Sociale në Prona të Konfiskuara nga Krimi i Organizuar

...
Lexo më tepër

Karakteristikat dhe Sfidat e Sipërmarrjeve Sociale në Shqipëri

"Karakteristikat dhe Sfidat e Sipërmarrjeve Sociale në Shqipëri” është raporti më i fundit i përgatitur nga Partnerët Shqipëri në fus...
Lexo më tepër