Bashkohu me The Albanian Crowd

Vizitoni platformën interaktive të sektorit të organizatave të shoqërisë civile dhe ndërmarrjeve sociale në Shqipëri The Albanian Crowd:  www.thealbaniancrowd.org.

 

 

Ftojmë të gjitha organizatat dhe grupet e interesuara të bëhen pjesë e platformës The Albanian Crowd duke plotësuar formën e regjistrimit online në linkun: http://www.thealbaniancrowd.org/aplikimi/

A.crowd