Kuiz për solidaritetin

Për ju të rinj të moshës 15-30 vjeç!
A do të donit ta bënit botën një vend më të mirë? Jeni të gatshëm për këtë?
Ne ju ftojmë të provoni veten nëpërmjet këtij kuizi. Në fund të tij do të mësoni nëse jeni një #Vizionar #Lider #Inspirues për të tjerët #Ndërlidhës në komunitet.

Ky kuiz është përgatitur në kuadër të projektit “Festojmë Solidaritetin”, i cili zbatohet nga 6 organizata të drejtuara nga Ana dhe Vlade Divac Fondacioni në Serbi, Partnerët Shqipëri në Shqipëri, Fondacioni Output Input në Poloni, DemNet Hun në Hungari, Multi Kulti kolektive në Bullgari, dhe Mladiinfo International në Maqedoni.  Projekti mbështetet nga Programi Evropa për Qytetarët i Bashkimit Evropian.

 

Solidarity Test ALB