Përditësimi mbi situatën lidhur me COVID-19

 

Gjeni në vijim lidhje në internet ku mund të merrni informacione të rëndësishme dhe të rifreskuara lidhur me situatën e korona virusit COVID-19 në Shqipëri dhe botë

 

 

  • Universiteti Johns Hopkins po monitoron në mënyrë aktive pandeminë COVID-19. Gjeni në këtë faqe interneti gjithcka lidhur me situatën mbi korona virusin.

 

 

#Rrinështëpi