SHTYLLAT E SHOQËRISË CIVILE: Bashkëpunim më efektiv ndërmjet sektorit të shoqërisë civile dhe shtetit në Shqipëri

Ky raport vlerësimi paraqet rezultatet e programit Akademia e OJF-ve!

Që prej vitit 2015, përmes këtij programi, rreth 70 drejtues të OJF-ve kanë fituar njohuri dhe aftësi, dhe mundësi për rrjetëzim dhe partneritet me organizata të ngjashme brenda dhe jashtë vendit.


Raporti u mundësua nëpërmjet mbështetjes së SlovakAid – Asistenca Zyrtare për Zhvillim e Republikës së Sllovakisë.

SHTYLLAT E SHOQËRISË CIVILE: Bashkëpunim më efektiv ndërmjet sektorit të shoqërisë civile dhe shtetit në Shqipëri Shkarko