Për të ofruar informacione të rëndësishme për sektorin e organizatave të shoqërisë civile lidhur me COVID-19, kemi krijuar këtë dritare të re në faqen tonë të internetit, ku mund të gjeni informacione mbi masat e qeverisë, masat dhe udhëzimet që prekin OJF-të, lidhjet kryesore në faqet e internetit që raportojnë mbi pandeminë, histori frymëzuese dhe novatore që po ndodhin në Shqipëri dhe në botë.