Dokumentar mbi konkursin Ballkanik të Ideve të Gjelbërta 2022

Ky dokumentar paraqet intervista dhe histori nga sipërmarrësit e rinj, partnerët kombëtarë dhe anëtarët e jurisë së konkursit rajonal të këtij viti.

Balkan Green Ideas (BGI) organizohet nga Balkan Green Foundation në partneritet me organizatat partnere kombëtare: (Shqipëri) Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, (Bosnjë dhe Hercegovinë)  Fondacija Mozaik, (Greqi) Green Ideas Greece, (Kosove) Lens, (Mali i Zi) Fond za aktivno gradjanstvo, (Maqedonia e Veriut) Arno, (Serbi) Trag fondacija#BGI mbështetet nga programi Erasmus Plus dhe Rockefeller Brothers Fund.